Ämne Län Datering Filhämtning
Kolmonoxid (CO) Örebro län 190905 Hämta
Metan (CH4) Kalmar län 190905 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Gotlands län 190905 Hämta
Arsenik (As) Södermanlands län 190905 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Kronobergs län 190905 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Västmanlands län 190905 Hämta
Benso(a)pyren Östergötlands län 190905 Hämta
Koppar (Cu) Värmlands län 190905 Hämta
Nickel (Ni) Kronobergs län 190905 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Västmanlands län 190905 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Kalmar län 190905 Hämta
Ammoniak (NH3) Hallands län 190905 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Västernorrlands län 190905 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Norrbottens län 190905 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Kalmar län 190905 Hämta
Lustgas (N2O) Södermanlands län 190905 Hämta
Selen (Se) Jönköpings län 190905 Hämta
Koppar (Cu) Stockholms län 190905 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Västernorrlands län 190905 Hämta
Zink (Zn) Stockholms län 190905 Hämta
Zink (Zn) Gotlands län 190905 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Jämtlands län 190905 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Västra Götalands län 190905 Hämta
Lustgas (N2O) Hallands län 190905 Hämta
Kvicksilver (Hg) Norrbottens län 190905 Hämta
Koldioxid (CO2) Uppsala län 190905 Hämta
Dioxin Värmlands län 190905 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Västernorrlands län 190905 Hämta
Nickel (Ni) Södermanlands län 190905 Hämta
Dioxin Södermanlands län 190905 Hämta
Koppar (Cu) Blekinge län 190905 Hämta
Arsenik (As) Blekinge län 190905 Hämta
Kadmium (Cd) Gotlands län 190905 Hämta
Nickel (Ni) Gotlands län 190905 Hämta
Sot (BC) Dalarnas län 190905 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Värmlands län 190905 Hämta
Lustgas (N2O) Blekinge län 190905 Hämta
Arsenik (As) Jämtlands län 190905 Hämta
Benso(a)pyren Gävleborgs län 190905 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Dalarnas län 190905 Hämta
Lustgas (N2O) Gotlands län 190905 Hämta
Kvicksilver (Hg) Örebro län 190905 Hämta
Krom (Cr) Uppsala län 190905 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Värmlands län 190905 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Hallands län 190905 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Västernorrlands län 190905 Hämta
Ammoniak (NH3) Södermanlands län 190905 Hämta
Svaveloxider (SOx) Västernorrlands län 190905 Hämta
Krom (Cr) Kronobergs län 190905 Hämta
Kadmium (Cd) Östergötlands län 190905 Hämta
Metan (CH4) Skåne län 190905 Hämta
Nickel (Ni) Västerbottens län 190905 Hämta
Metan (CH4) Västerbottens län 190905 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Norrbottens län 190905 Hämta
Koldioxid (CO2) Jämtlands län 190905 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Dalarnas län 190905 Hämta
Koppar (Cu) Hallands län 190905 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Östergötlands län 190905 Hämta
Selen (Se) Norrbottens län 190905 Hämta
Dioxin Västmanlands län 190905 Hämta
Svaveloxider (SOx) Södermanlands län 190905 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Stockholms län 190905 Hämta
Arsenik (As) Örebro län 190905 Hämta
Metan (CH4) Västernorrlands län 190905 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Gävleborgs län 190905 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Östergötlands län 190905 Hämta
Arsenik (As) Kalmar län 190905 Hämta
Benso(a)pyren Värmlands län 190905 Hämta
Dioxin Dalarnas län 190905 Hämta
Ammoniak (NH3) Jämtlands län 190905 Hämta
Metan (CH4) Örebro län 190905 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Västra Götalands län 190905 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Dalarnas län 190905 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Kalmar län 190905 Hämta
Benso(a)pyren Västernorrlands län 190905 Hämta
Benso(a)pyren Jönköpings län 190905 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Västernorrlands län 190905 Hämta
Ammoniak (NH3) Sverige 190905 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Kronobergs län 190905 Hämta
Selen (Se) Uppsala län 190905 Hämta
Kvicksilver (Hg) Kalmar län 190905 Hämta
Krom (Cr) Örebro län 190905 Hämta
Lustgas (N2O) Västerbottens län 190905 Hämta
Selen (Se) Blekinge län 190905 Hämta
Koldioxid (CO2) Stockholms län 190905 Hämta
Koppar (Cu) Uppsala län 190905 Hämta
Ammoniak (NH3) Kronobergs län 190905 Hämta
Ammoniak (NH3) Gotlands län 190905 Hämta
Bly (Pb) Jönköpings län 190905 Hämta
Benso(a)pyren Kalmar län 190905 Hämta
Kväveoxider (NOx) Södermanlands län 190905 Hämta
Koldioxid (CO2) Värmlands län 190905 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Gävleborgs län 190905 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Gotlands län 190905 Hämta
Kvicksilver (Hg) Gotlands län 190905 Hämta
Krom (Cr) Västerbottens län 190905 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Hallands län 190905 Hämta
Bly (Pb) Norrbottens län 190905 Hämta
Kadmium (Cd) Södermanlands län 190905 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Skåne län 190905 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Västra Götalands län 190905 Hämta
Ammoniak (NH3) Stockholms län 190905 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Gävleborgs län 190905 Hämta
Kadmium (Cd) Gävleborgs län 190905 Hämta
Nickel (Ni) Västra Götalands län 190905 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Hallands län 190905 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Jämtlands län 190905 Hämta
Sot (BC) Uppsala län 190905 Hämta
Sot (BC) Kalmar län 190905 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Värmlands län 190905 Hämta
Växthusgaser totalt Gotlands län 190905 Hämta
Svaveloxider (SOx) Uppsala län 190905 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Västra Götalands län 190905 Hämta
Kadmium (Cd) Uppsala län 190905 Hämta
Kolmonoxid (CO) Gotlands län 190905 Hämta
Nickel (Ni) Skåne län 190905 Hämta
Kväveoxider (NOx) Stockholms län 190905 Hämta
Kväveoxider (NOx) Hallands län 190905 Hämta
Nickel (Ni) Västernorrlands län 190905 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Gävleborgs län 190905 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Jämtlands län 190905 Hämta
Kvicksilver (Hg) Skåne län 190905 Hämta
Kadmium (Cd) Värmlands län 190905 Hämta
Ammoniak (NH3) Västernorrlands län 190905 Hämta
Växthusgaser totalt Uppsala län 190905 Hämta
Nickel (Ni) Gävleborgs län 190905 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Skåne län 190905 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Stockholms län 190905 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Blekinge län 190905 Hämta
Kolmonoxid (CO) Västernorrlands län 190905 Hämta
Koldioxid (CO2) Södermanlands län 190905 Hämta
Sot (BC) Västmanlands län 190905 Hämta
Zink (Zn) Jämtlands län 190905 Hämta
Kadmium (Cd) Örebro län 190905 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Jämtlands län 190905 Hämta
Kadmium (Cd) Jämtlands län 190905 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Örebro län 190905 Hämta
Kolmonoxid (CO) Värmlands län 190905 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Stockholms län 190905 Hämta
Svaveloxider (SOx) Västra Götalands län 190905 Hämta
Dioxin Hallands län 190905 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Västerbottens län 190905 Hämta
Kadmium (Cd) Blekinge län 190905 Hämta
Koldioxid (CO2) Blekinge län 190905 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Gotlands län 190905 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Jönköpings län 190905 Hämta
Växthusgaser totalt Jämtlands län 190905 Hämta
Lustgas (N2O) Dalarnas län 190905 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Västernorrlands län 190905 Hämta
Dioxin Kalmar län 190905 Hämta
Kadmium (Cd) Hallands län 190905 Hämta
Benso(a)pyren Västerbottens län 190905 Hämta
Kadmium (Cd) Västmanlands län 190905 Hämta
Lustgas (N2O) Västra Götalands län 190905 Hämta
Kadmium (Cd) Västra Götalands län 190905 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Dalarnas län 190905 Hämta
Selen (Se) Dalarnas län 190905 Hämta
Dioxin Västra Götalands län 190905 Hämta
Sot (BC) Sverige 190905 Hämta
Bly (Pb) Örebro län 190905 Hämta
Krom (Cr) Värmlands län 190905 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Västerbottens län 190905 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Södermanlands län 190905 Hämta
Benso(a)pyren Västra Götalands län 190905 Hämta
Kvicksilver (Hg) Gävleborgs län 190905 Hämta
Ammoniak (NH3) Gävleborgs län 190905 Hämta
Kadmium (Cd) Stockholms län 190905 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Västerbottens län 190905 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Dalarnas län 190905 Hämta
Dioxin Skåne län 190905 Hämta
Koppar (Cu) Västernorrlands län 190905 Hämta
Sot (BC) Blekinge län 190905 Hämta
Kolmonoxid (CO) Jönköpings län 190905 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Hallands län 190905 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Örebro län 190905 Hämta
Arsenik (As) Dalarnas län 190905 Hämta
Selen (Se) Jämtlands län 190905 Hämta
Kvicksilver (Hg) Sverige 190905 Hämta
Kolmonoxid (CO) Skåne län 190905 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Uppsala län 190905 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Jämtlands län 190905 Hämta
Dioxin Stockholms län 190905 Hämta
Krom (Cr) Dalarnas län 190905 Hämta
Dioxin Blekinge län 190905 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Södermanlands län 190905 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Sverige 190905 Hämta
Kvicksilver (Hg) Jämtlands län 190905 Hämta
Kväveoxider (NOx) Skåne län 190905 Hämta
Metan (CH4) Sverige 190905 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Sverige 190905 Hämta
Sot (BC) Värmlands län 190905 Hämta
Arsenik (As) Norrbottens län 190905 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Jönköpings län 190905 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Norrbottens län 190905 Hämta
Kolmonoxid (CO) Västmanlands län 190905 Hämta
Växthusgaser totalt Västra Götalands län 190905 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Jämtlands län 190905 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Stockholms län 190905 Hämta
Benso(a)pyren Västmanlands län 190905 Hämta
Sot (BC) Gävleborgs län 190905 Hämta
Bly (Pb) Västernorrlands län 190905 Hämta
Kväveoxider (NOx) Gotlands län 190905 Hämta
Lustgas (N2O) Östergötlands län 190905 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Jönköpings län 190905 Hämta
Växthusgaser totalt Dalarnas län 190905 Hämta
Lustgas (N2O) Kalmar län 190905 Hämta
Kadmium (Cd) Sverige 190905 Hämta
Sot (BC) Södermanlands län 190905 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Gävleborgs län 190905 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Södermanlands län 190905 Hämta
Benso(a)pyren Skåne län 190905 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Sverige 190905 Hämta
Arsenik (As) Sverige 190905 Hämta
Kolmonoxid (CO) Kronobergs län 190905 Hämta
Koldioxid (CO2) Kronobergs län 190905 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Blekinge län 190905 Hämta
Arsenik (As) Skåne län 190905 Hämta
Kväveoxider (NOx) Sverige 190905 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Gotlands län 190905 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Norrbottens län 190905 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Västernorrlands län 190905 Hämta
Svaveloxider (SOx) Värmlands län 190905 Hämta
Lustgas (N2O) Stockholms län 190905 Hämta
Kvicksilver (Hg) Jönköpings län 190905 Hämta
Lustgas (N2O) Norrbottens län 190905 Hämta
Växthusgaser totalt Södermanlands län 190905 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Blekinge län 190905 Hämta
Benso(a)pyren Södermanlands län 190905 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Stockholms län 190905 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Skåne län 190905 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Hallands län 190905 Hämta
Koppar (Cu) Gotlands län 190905 Hämta
Selen (Se) Skåne län 190905 Hämta
Selen (Se) Hallands län 190905 Hämta
Bly (Pb) Uppsala län 190905 Hämta
Bly (Pb) Västerbottens län 190905 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Skåne län 190905 Hämta
Krom (Cr) Norrbottens län 190905 Hämta
Benso(a)pyren Sverige 190905 Hämta
Arsenik (As) Västernorrlands län 190905 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Östergötlands län 190905 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Sverige 190905 Hämta
Metan (CH4) Jönköpings län 190905 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Kronobergs län 190905 Hämta
Kolmonoxid (CO) Uppsala län 190905 Hämta
Selen (Se) Gävleborgs län 190905 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Västerbottens län 190905 Hämta
Kväveoxider (NOx) Västerbottens län 190905 Hämta
Bly (Pb) Dalarnas län 190905 Hämta
Selen (Se) Gotlands län 190905 Hämta
Kadmium (Cd) Jönköpings län 190905 Hämta
Svaveloxider (SOx) Dalarnas län 190905 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Norrbottens län 190905 Hämta
Växthusgaser totalt Värmlands län 190905 Hämta
Kvicksilver (Hg) Västra Götalands län 190905 Hämta
Ammoniak (NH3) Västra Götalands län 190905 Hämta
Kadmium (Cd) Kalmar län 190905 Hämta
Växthusgaser totalt Gävleborgs län 190905 Hämta
Krom (Cr) Västmanlands län 190905 Hämta
Kvicksilver (Hg) Hallands län 190905 Hämta
Koppar (Cu) Norrbottens län 190905 Hämta
Växthusgaser totalt Hallands län 190905 Hämta
Kvicksilver (Hg) Värmlands län 190905 Hämta
Växthusgaser totalt Östergötlands län 190905 Hämta
Benso(a)pyren Blekinge län 190905 Hämta
Dioxin Uppsala län 190905 Hämta
Svaveloxider (SOx) Blekinge län 190905 Hämta
Svaveloxider (SOx) Sverige 190905 Hämta
Svaveloxider (SOx) Västerbottens län 190905 Hämta
Kväveoxider (NOx) Gävleborgs län 190905 Hämta
Selen (Se) Kalmar län 190905 Hämta
Kadmium (Cd) Kronobergs län 190905 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Gotlands län 190905 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Jämtlands län 190905 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Uppsala län 190905 Hämta
Krom (Cr) Skåne län 190905 Hämta
Nickel (Ni) Blekinge län 190905 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Västra Götalands län 190905 Hämta
Zink (Zn) Gävleborgs län 190905 Hämta
Zink (Zn) Kalmar län 190905 Hämta
Zink (Zn) Västernorrlands län 190905 Hämta
Bly (Pb) Hallands län 190905 Hämta
Zink (Zn) Dalarnas län 190905 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Kalmar län 190905 Hämta
Lustgas (N2O) Skåne län 190905 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Gävleborgs län 190905 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Blekinge län 190905 Hämta
Kolmonoxid (CO) Västerbottens län 190905 Hämta
Koppar (Cu) Kalmar län 190905 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Västernorrlands län 190905 Hämta
Kväveoxider (NOx) Västernorrlands län 190905 Hämta
Ammoniak (NH3) Västmanlands län 190905 Hämta
Kvicksilver (Hg) Blekinge län 190905 Hämta
Zink (Zn) Södermanlands län 190905 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Norrbottens län 190905 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Norrbottens län 190905 Hämta
Kvicksilver (Hg) Östergötlands län 190905 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Västernorrlands län 190905 Hämta
Krom (Cr) Västernorrlands län 190905 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Västerbottens län 190905 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Östergötlands län 190905 Hämta
Selen (Se) Sverige 190905 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Jönköpings län 190905 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Västernorrlands län 190905 Hämta
Kadmium (Cd) Skåne län 190905 Hämta
Sot (BC) Jönköpings län 190905 Hämta
Bly (Pb) Kronobergs län 190905 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Södermanlands län 190905 Hämta
Kvicksilver (Hg) Västerbottens län 190905 Hämta
Dioxin Västerbottens län 190905 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Västerbottens län 190905 Hämta
Sot (BC) Stockholms län 190905 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Gävleborgs län 190905 Hämta
Kolmonoxid (CO) Västra Götalands län 190905 Hämta
Zink (Zn) Skåne län 190905 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Hallands län 190905 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Västerbottens län 190905 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Södermanlands län 190905 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Södermanlands län 190905 Hämta
Krom (Cr) Västra Götalands län 190905 Hämta
Bly (Pb) Värmlands län 190905 Hämta
Svaveloxider (SOx) Jönköpings län 190905 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Dalarnas län 190905 Hämta
Dioxin Västernorrlands län 190905 Hämta
Bly (Pb) Kalmar län 190905 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Västerbottens län 190905 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Västmanlands län 190905 Hämta
Kväveoxider (NOx) Jämtlands län 190905 Hämta
Kolmonoxid (CO) Hallands län 190905 Hämta
Krom (Cr) Stockholms län 190905 Hämta
Kväveoxider (NOx) Dalarnas län 190905 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Västmanlands län 190905 Hämta
Nickel (Ni) Östergötlands län 190905 Hämta
Dioxin Kronobergs län 190905 Hämta
Koppar (Cu) Sverige 190905 Hämta
Kväveoxider (NOx) Jönköpings län 190905 Hämta
Krom (Cr) Södermanlands län 190905 Hämta
Lustgas (N2O) Kronobergs län 190905 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Örebro län 190905 Hämta
Dioxin Östergötlands län 190905 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Västra Götalands län 190905 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Värmlands län 190905 Hämta
Ammoniak (NH3) Dalarnas län 190905 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Skåne län 190905 Hämta
Bly (Pb) Västmanlands län 190905 Hämta
Benso(a)pyren Uppsala län 190905 Hämta
Bly (Pb) Jämtlands län 190905 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Sverige 190905 Hämta
Kadmium (Cd) Dalarnas län 190905 Hämta
Kolmonoxid (CO) Norrbottens län 190905 Hämta
Metan (CH4) Uppsala län 190905 Hämta
Kadmium (Cd) Västernorrlands län 190905 Hämta
Svaveloxider (SOx) Östergötlands län 190905 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Värmlands län 190905 Hämta
Metan (CH4) Jämtlands län 190905 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Kronobergs län 190905 Hämta
Selen (Se) Södermanlands län 190905 Hämta
Zink (Zn) Jönköpings län 190905 Hämta
Koppar (Cu) Kronobergs län 190905 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Blekinge län 190905 Hämta
Bly (Pb) Sverige 190905 Hämta
Kvicksilver (Hg) Uppsala län 190905 Hämta
Dioxin Jönköpings län 190905 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Jämtlands län 190905 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Skåne län 190905 Hämta
Ammoniak (NH3) Västerbottens län 190905 Hämta
Nickel (Ni) Norrbottens län 190905 Hämta
Ammoniak (NH3) Blekinge län 190905 Hämta
Benso(a)pyren Norrbottens län 190905 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Östergötlands län 190905 Hämta
Svaveloxider (SOx) Västmanlands län 190905 Hämta
Lustgas (N2O) Örebro län 190905 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Stockholms län 190905 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Värmlands län 190905 Hämta
Koppar (Cu) Dalarnas län 190905 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Östergötlands län 190905 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Blekinge län 190905 Hämta
Växthusgaser totalt Kalmar län 190905 Hämta
Kväveoxider (NOx) Värmlands län 190905 Hämta
Krom (Cr) Kalmar län 190905 Hämta
Kolmonoxid (CO) Stockholms län 190905 Hämta
Ammoniak (NH3) Värmlands län 190905 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Gotlands län 190905 Hämta
Kolmonoxid (CO) Östergötlands län 190905 Hämta
Zink (Zn) Blekinge län 190905 Hämta
Metan (CH4) Värmlands län 190905 Hämta
Nickel (Ni) Värmlands län 190905 Hämta
Zink (Zn) Värmlands län 190905 Hämta
Benso(a)pyren Örebro län 190905 Hämta
Krom (Cr) Jämtlands län 190905 Hämta
Kadmium (Cd) Norrbottens län 190905 Hämta
Kvicksilver (Hg) Dalarnas län 190905 Hämta
Växthusgaser totalt Stockholms län 190905 Hämta
Bly (Pb) Gävleborgs län 190905 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Stockholms län 190905 Hämta
Kväveoxider (NOx) Västmanlands län 190905 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Norrbottens län 190905 Hämta
Växthusgaser totalt Skåne län 190905 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Jönköpings län 190905 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Örebro län 190905 Hämta
Kolmonoxid (CO) Södermanlands län 190905 Hämta
Kolmonoxid (CO) Blekinge län 190905 Hämta
Selen (Se) Västernorrlands län 190905 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Gävleborgs län 190905 Hämta
Ammoniak (NH3) Skåne län 190905 Hämta
Nickel (Ni) Uppsala län 190905 Hämta
Svaveloxider (SOx) Gotlands län 190905 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Uppsala län 190905 Hämta
Zink (Zn) Östergötlands län 190905 Hämta
Koldioxid (CO2) Västmanlands län 190905 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Gotlands län 190905 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Värmlands län 190905 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Kronobergs län 190905 Hämta
Krom (Cr) Hallands län 190905 Hämta
Zink (Zn) Uppsala län 190905 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Västmanlands län 190905 Hämta
Kvicksilver (Hg) Stockholms län 190905 Hämta
Koppar (Cu) Jämtlands län 190905 Hämta
Metan (CH4) Gävleborgs län 190905 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Örebro län 190905 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Värmlands län 190905 Hämta
Krom (Cr) Gävleborgs län 190905 Hämta
Koldioxid (CO2) Västernorrlands län 190905 Hämta
Dioxin Gotlands län 190905 Hämta
Zink (Zn) Västerbottens län 190905 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Dalarnas län 190905 Hämta
Växthusgaser totalt Norrbottens län 190905 Hämta
Kolmonoxid (CO) Dalarnas län 190905 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Sverige 190905 Hämta
Koldioxid (CO2) Kalmar län 190905 Hämta
Kväveoxider (NOx) Örebro län 190905 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Dalarnas län 190905 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Uppsala län 190905 Hämta
Kolmonoxid (CO) Jämtlands län 190905 Hämta
Nickel (Ni) Västmanlands län 190905 Hämta
Benso(a)pyren Hallands län 190905 Hämta
Sot (BC) Skåne län 190905 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Sverige 190905 Hämta
Sot (BC) Gotlands län 190905 Hämta
Nickel (Ni) Dalarnas län 190905 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Skåne län 190905 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Gävleborgs län 190905 Hämta
Sot (BC) Västra Götalands län 190905 Hämta
Selen (Se) Stockholms län 190905 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Västmanlands län 190905 Hämta
Metan (CH4) Blekinge län 190905 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Östergötlands län 190905 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Hallands län 190905 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Dalarnas län 190905 Hämta
Sot (BC) Västernorrlands län 190905 Hämta
Arsenik (As) Stockholms län 190905 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Jämtlands län 190905 Hämta
Arsenik (As) Uppsala län 190905 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Värmlands län 190905 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Södermanlands län 190905 Hämta
Selen (Se) Kronobergs län 190905 Hämta
Benso(a)pyren Gotlands län 190905 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Västra Götalands län 190905 Hämta
Metan (CH4) Södermanlands län 190905 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Värmlands län 190905 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Södermanlands län 190905 Hämta
Selen (Se) Västmanlands län 190905 Hämta
Krom (Cr) Gotlands län 190905 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Kronobergs län 190905 Hämta
Koppar (Cu) Skåne län 190905 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Skåne län 190905 Hämta
Koldioxid (CO2) Dalarnas län 190905 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Uppsala län 190905 Hämta
Ammoniak (NH3) Jönköpings län 190905 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Kalmar län 190905 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Södermanlands län 190905 Hämta
Koppar (Cu) Örebro län 190905 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Uppsala län 190905 Hämta
Metan (CH4) Östergötlands län 190905 Hämta
Selen (Se) Västra Götalands län 190905 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Dalarnas län 190905 Hämta
Nickel (Ni) Jönköpings län 190905 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Gotlands län 190905 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Örebro län 190905 Hämta
Zink (Zn) Hallands län 190905 Hämta
Koldioxid (CO2) Sverige 190905 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Västmanlands län 190905 Hämta
Svaveloxider (SOx) Stockholms län 190905 Hämta
Koldioxid (CO2) Västerbottens län 190905 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Örebro län 190905 Hämta
Krom (Cr) Blekinge län 190905 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Östergötlands län 190905 Hämta
Kväveoxider (NOx) Norrbottens län 190905 Hämta
Koppar (Cu) Jönköpings län 190905 Hämta
Nickel (Ni) Jämtlands län 190905 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Kalmar län 190905 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Kalmar län 190905 Hämta
Koppar (Cu) Södermanlands län 190905 Hämta
Växthusgaser totalt Sverige 190905 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Örebro län 190905 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Blekinge län 190905 Hämta
Koldioxid (CO2) Jönköpings län 190905 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Västmanlands län 190905 Hämta
Arsenik (As) Västmanlands län 190905 Hämta
Lustgas (N2O) Värmlands län 190905 Hämta
Dioxin Norrbottens län 190905 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Stockholms län 190905 Hämta
Svaveloxider (SOx) Kalmar län 190905 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Kronobergs län 190905 Hämta
Koldioxid (CO2) Hallands län 190905 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Västmanlands län 190905 Hämta
Nickel (Ni) Hallands län 190905 Hämta
Selen (Se) Värmlands län 190905 Hämta
Arsenik (As) Gävleborgs län 190905 Hämta
Växthusgaser totalt Örebro län 190905 Hämta
Zink (Zn) Västmanlands län 190905 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Västerbottens län 190905 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Örebro län 190905 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Gävleborgs län 190905 Hämta
Selen (Se) Örebro län 190905 Hämta
Koppar (Cu) Gävleborgs län 190905 Hämta
Kvicksilver (Hg) Södermanlands län 190905 Hämta
Dioxin Sverige 190905 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Jönköpings län 190905 Hämta
Ammoniak (NH3) Östergötlands län 190905 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Jönköpings län 190905 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Blekinge län 190905 Hämta
Koppar (Cu) Östergötlands län 190905 Hämta
Selen (Se) Västerbottens län 190905 Hämta
Koldioxid (CO2) Västra Götalands län 190905 Hämta
Svaveloxider (SOx) Jämtlands län 190905 Hämta
Nickel (Ni) Stockholms län 190905 Hämta
Zink (Zn) Örebro län 190905 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Västerbottens län 190905 Hämta
Lustgas (N2O) Västmanlands län 190905 Hämta
Arsenik (As) Östergötlands län 190905 Hämta
Koldioxid (CO2) Gotlands län 190905 Hämta
Svaveloxider (SOx) Kronobergs län 190905 Hämta
Bly (Pb) Stockholms län 190905 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Norrbottens län 190905 Hämta
Zink (Zn) Västra Götalands län 190905 Hämta
Koldioxid (CO2) Örebro län 190905 Hämta
Kolmonoxid (CO) Gävleborgs län 190905 Hämta
Krom (Cr) Sverige 190905 Hämta
Svaveloxider (SOx) Örebro län 190905 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Stockholms län 190905 Hämta
Kolmonoxid (CO) Sverige 190905 Hämta
Sot (BC) Hallands län 190905 Hämta
Arsenik (As) Jönköpings län 190905 Hämta
Nickel (Ni) Kalmar län 190905 Hämta
Svaveloxider (SOx) Gävleborgs län 190905 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Västra Götalands län 190905 Hämta
Ammoniak (NH3) Norrbottens län 190905 Hämta
Kolmonoxid (CO) Kalmar län 190905 Hämta
Ammoniak (NH3) Uppsala län 190905 Hämta
Zink (Zn) Kronobergs län 190905 Hämta
Lustgas (N2O) Jämtlands län 190905 Hämta
Koppar (Cu) Västra Götalands län 190905 Hämta
Benso(a)pyren Dalarnas län 190905 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Skåne län 190905 Hämta
Kvicksilver (Hg) Kronobergs län 190905 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Hallands län 190905 Hämta
Växthusgaser totalt Blekinge län 190905 Hämta
Kväveoxider (NOx) Västra Götalands län 190905 Hämta
Kadmium (Cd) Västerbottens län 190905 Hämta
Sot (BC) Norrbottens län 190905 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Gotlands län 190905 Hämta
Bly (Pb) Blekinge län 190905 Hämta
Bly (Pb) Skåne län 190905 Hämta
Ammoniak (NH3) Örebro län 190905 Hämta
Arsenik (As) Västerbottens län 190905 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Norrbottens län 190905 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Kalmar län 190905 Hämta
Lustgas (N2O) Jönköpings län 190905 Hämta
Sot (BC) Jämtlands län 190905 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Blekinge län 190905 Hämta
Benso(a)pyren Stockholms län 190905 Hämta
Kväveoxider (NOx) Uppsala län 190905 Hämta
Koldioxid (CO2) Norrbottens län 190905 Hämta
Kvicksilver (Hg) Västmanlands län 190905 Hämta
Bly (Pb) Östergötlands län 190905 Hämta
Arsenik (As) Värmlands län 190905 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Jönköpings län 190905 Hämta
Koldioxid (CO2) Gävleborgs län 190905 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Hallands län 190905 Hämta
Krom (Cr) Jönköpings län 190905 Hämta
Kväveoxider (NOx) Kalmar län 190905 Hämta
Växthusgaser totalt Västernorrlands län 190905 Hämta
Sot (BC) Örebro län 190905 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Hallands län 190905 Hämta
Metan (CH4) Stockholms län 190905 Hämta
Metan (CH4) Hallands län 190905 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Kalmar län 190905 Hämta
Zink (Zn) Norrbottens län 190905 Hämta
Lustgas (N2O) Gävleborgs län 190905 Hämta
Lustgas (N2O) Uppsala län 190905 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Kalmar län 190905 Hämta
Metan (CH4) Norrbottens län 190905 Hämta
Metan (CH4) Västmanlands län 190905 Hämta
Ammoniak (NH3) Kalmar län 190905 Hämta
Metan (CH4) Gotlands län 190905 Hämta
Svaveloxider (SOx) Hallands län 190905 Hämta
Koldioxid (CO2) Skåne län 190905 Hämta
Metan (CH4) Kronobergs län 190905 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Stockholms län 190905 Hämta
Metan (CH4) Dalarnas län 190905 Hämta
Lustgas (N2O) Västernorrlands län 190905 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Gotlands län 190905 Hämta
Sot (BC) Västerbottens län 190905 Hämta
Zink (Zn) Sverige 190905 Hämta
Växthusgaser totalt Västerbottens län 190905 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Blekinge län 190905 Hämta
Sot (BC) Kronobergs län 190905 Hämta
Krom (Cr) Östergötlands län 190905 Hämta
Svaveloxider (SOx) Norrbottens län 190905 Hämta
Kväveoxider (NOx) Östergötlands län 190905 Hämta
Dioxin Jämtlands län 190905 Hämta
Arsenik (As) Västra Götalands län 190905 Hämta
Arsenik (As) Gotlands län 190905 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Södermanlands län 190905 Hämta
Metan (CH4) Västra Götalands län 190905 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Uppsala län 190905 Hämta
Selen (Se) Östergötlands län 190905 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Sverige 190905 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Uppsala län 190905 Hämta
Nickel (Ni) Sverige 190905 Hämta
Dioxin Gävleborgs län 190905 Hämta
Växthusgaser totalt Kronobergs län 190905 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Sverige 190905 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Jönköpings län 190905 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Uppsala län 190905 Hämta
Växthusgaser totalt Västmanlands län 190905 Hämta
Kvicksilver (Hg) Västernorrlands län 190905 Hämta
Benso(a)pyren Kronobergs län 190905 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Östergötlands län 190905 Hämta
Bly (Pb) Västra Götalands län 190905 Hämta
Nickel (Ni) Örebro län 190905 Hämta
Svaveloxider (SOx) Skåne län 190905 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Jämtlands län 190905 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Jönköpings län 190905 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Kronobergs län 190905 Hämta
Benso(a)pyren Jämtlands län 190905 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Uppsala län 190905 Hämta
Koppar (Cu) Västmanlands län 190905 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Västra Götalands län 190905 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Sverige 190905 Hämta
Bly (Pb) Södermanlands län 190905 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Kronobergs län 190905 Hämta
Kväveoxider (NOx) Blekinge län 190905 Hämta
Koppar (Cu) Västerbottens län 190905 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Västra Götalands län 190905 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Skåne län 190905 Hämta
Sot (BC) Östergötlands län 190905 Hämta
Bly (Pb) Gotlands län 190905 Hämta
Lustgas (N2O) Sverige 190905 Hämta
Arsenik (As) Hallands län 190905 Hämta
Dioxin Örebro län 190905 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Östergötlands län 190905 Hämta
Arsenik (As) Kronobergs län 190905 Hämta
Kväveoxider (NOx) Kronobergs län 190905 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Örebro län 190905 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Västmanlands län 190905 Hämta
Koldioxid (CO2) Östergötlands län 190905 Hämta
Växthusgaser totalt Jönköpings län 190905 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Kronobergs län 190905 Hämta