Ämne Län Datering Filhämtning
Kolmonoxid (CO) Örebro län 180925 Hämta
Metan (CH4) Kalmar län 180925 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Gotlands län 180925 Hämta
Arsenik (As) Södermanlands län 180925 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Kronobergs län 180925 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Västmanlands län 180925 Hämta
Benso(a)pyren Östergötlands län 180925 Hämta
Koppar (Cu) Värmlands län 180925 Hämta
Nickel (Ni) Kronobergs län 180925 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Västmanlands län 180925 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Kalmar län 180925 Hämta
Ammoniak (NH3) Hallands län 180925 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Västernorrlands län 180925 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Norrbottens län 180925 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Kalmar län 180925 Hämta
Lustgas (N2O) Södermanlands län 180925 Hämta
Selen (Se) Jönköpings län 180925 Hämta
Koppar (Cu) Stockholms län 180925 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Västernorrlands län 180925 Hämta
Zink (Zn) Stockholms län 180925 Hämta
Zink (Zn) Gotlands län 180925 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Jämtlands län 180925 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Västra Götalands län 180925 Hämta
Lustgas (N2O) Hallands län 180925 Hämta
Kvicksilver (Hg) Norrbottens län 180925 Hämta
Koldioxid (CO2) Uppsala län 180925 Hämta
Dioxin Värmlands län 180925 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Västernorrlands län 180925 Hämta
Nickel (Ni) Södermanlands län 180925 Hämta
Dioxin Södermanlands län 180925 Hämta
Koppar (Cu) Blekinge län 180925 Hämta
Arsenik (As) Blekinge län 180925 Hämta
Kadmium (Cd) Gotlands län 180925 Hämta
Nickel (Ni) Gotlands län 180925 Hämta
Sot (BC) Dalarnas län 180925 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Värmlands län 180925 Hämta
Lustgas (N2O) Blekinge län 180925 Hämta
Arsenik (As) Jämtlands län 180925 Hämta
Benso(a)pyren Gävleborgs län 180925 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Dalarnas län 180925 Hämta
Lustgas (N2O) Gotlands län 180925 Hämta
Kvicksilver (Hg) Örebro län 180925 Hämta
Krom (Cr) Uppsala län 180925 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Värmlands län 180925 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Hallands län 180925 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Västernorrlands län 180925 Hämta
Ammoniak (NH3) Södermanlands län 180925 Hämta
Svaveloxider (SOx) Västernorrlands län 180925 Hämta
Krom (Cr) Kronobergs län 180925 Hämta
Kadmium (Cd) Östergötlands län 180925 Hämta
Metan (CH4) Skåne län 180925 Hämta
Nickel (Ni) Västerbottens län 180925 Hämta
Metan (CH4) Västerbottens län 180925 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Norrbottens län 180925 Hämta
Koldioxid (CO2) Jämtlands län 180925 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Dalarnas län 180925 Hämta
Koppar (Cu) Hallands län 180925 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Östergötlands län 180925 Hämta
Selen (Se) Norrbottens län 180925 Hämta
Dioxin Västmanlands län 180925 Hämta
Svaveloxider (SOx) Södermanlands län 180925 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Stockholms län 180925 Hämta
Arsenik (As) Örebro län 180925 Hämta
Metan (CH4) Västernorrlands län 180925 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Gävleborgs län 180925 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Östergötlands län 180925 Hämta
Arsenik (As) Kalmar län 180925 Hämta
Benso(a)pyren Värmlands län 180925 Hämta
Dioxin Dalarnas län 180925 Hämta
Ammoniak (NH3) Jämtlands län 180925 Hämta
Metan (CH4) Örebro län 180925 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Västra Götalands län 180925 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Dalarnas län 180925 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Kalmar län 180925 Hämta
Benso(a)pyren Västernorrlands län 180925 Hämta
Benso(a)pyren Jönköpings län 180925 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Västernorrlands län 180925 Hämta
Ammoniak (NH3) Sverige 180925 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Kronobergs län 180925 Hämta
Selen (Se) Uppsala län 180925 Hämta
Kvicksilver (Hg) Kalmar län 180925 Hämta
Krom (Cr) Örebro län 180925 Hämta
Lustgas (N2O) Västerbottens län 180925 Hämta
Selen (Se) Blekinge län 180925 Hämta
Koldioxid (CO2) Stockholms län 180925 Hämta
Koppar (Cu) Uppsala län 180925 Hämta
Ammoniak (NH3) Kronobergs län 180925 Hämta
Ammoniak (NH3) Gotlands län 180925 Hämta
Bly (Pb) Jönköpings län 180925 Hämta
Benso(a)pyren Kalmar län 180925 Hämta
Kväveoxider (NOx) Södermanlands län 180925 Hämta
Koldioxid (CO2) Värmlands län 180925 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Gävleborgs län 180925 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Gotlands län 180925 Hämta
Kvicksilver (Hg) Gotlands län 180925 Hämta
Krom (Cr) Västerbottens län 180925 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Hallands län 180925 Hämta
Bly (Pb) Norrbottens län 180925 Hämta
Kadmium (Cd) Södermanlands län 180925 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Skåne län 180925 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Västra Götalands län 180925 Hämta
Ammoniak (NH3) Stockholms län 180925 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Gävleborgs län 180925 Hämta
Kadmium (Cd) Gävleborgs län 180925 Hämta
Nickel (Ni) Västra Götalands län 180925 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Hallands län 180925 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Jämtlands län 180925 Hämta
Sot (BC) Uppsala län 180925 Hämta
Sot (BC) Kalmar län 180925 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Värmlands län 180925 Hämta
Växthusgaser totalt Gotlands län 180925 Hämta
Svaveloxider (SOx) Uppsala län 180925 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Västra Götalands län 180925 Hämta
Kadmium (Cd) Uppsala län 180925 Hämta
Kolmonoxid (CO) Gotlands län 180925 Hämta
Nickel (Ni) Skåne län 180925 Hämta
Kväveoxider (NOx) Stockholms län 180925 Hämta
Kväveoxider (NOx) Hallands län 180925 Hämta
Nickel (Ni) Västernorrlands län 180925 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Gävleborgs län 180925 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Jämtlands län 180925 Hämta
Kvicksilver (Hg) Skåne län 180925 Hämta
Kadmium (Cd) Värmlands län 180925 Hämta
Ammoniak (NH3) Västernorrlands län 180925 Hämta
Växthusgaser totalt Uppsala län 180925 Hämta
Nickel (Ni) Gävleborgs län 180925 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Skåne län 180925 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Stockholms län 180925 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Blekinge län 180925 Hämta
Kolmonoxid (CO) Västernorrlands län 180925 Hämta
Koldioxid (CO2) Södermanlands län 180925 Hämta
Sot (BC) Västmanlands län 180925 Hämta
Zink (Zn) Jämtlands län 180925 Hämta
Kadmium (Cd) Örebro län 180925 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Jämtlands län 180925 Hämta
Kadmium (Cd) Jämtlands län 180925 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Örebro län 180925 Hämta
Kolmonoxid (CO) Värmlands län 180925 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Stockholms län 180925 Hämta
Svaveloxider (SOx) Västra Götalands län 180925 Hämta
Dioxin Hallands län 180925 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Västerbottens län 180925 Hämta
Kadmium (Cd) Blekinge län 180925 Hämta
Koldioxid (CO2) Blekinge län 180925 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Gotlands län 180925 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Jönköpings län 180925 Hämta
Växthusgaser totalt Jämtlands län 180925 Hämta
Lustgas (N2O) Dalarnas län 180925 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Västernorrlands län 180925 Hämta
Dioxin Kalmar län 180925 Hämta
Kadmium (Cd) Hallands län 180925 Hämta
Benso(a)pyren Västerbottens län 180925 Hämta
Kadmium (Cd) Västmanlands län 180925 Hämta
Lustgas (N2O) Västra Götalands län 180925 Hämta
Kadmium (Cd) Västra Götalands län 180925 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Dalarnas län 180925 Hämta
Selen (Se) Dalarnas län 180925 Hämta
Dioxin Västra Götalands län 180925 Hämta
Sot (BC) Sverige 180925 Hämta
Bly (Pb) Örebro län 180925 Hämta
Krom (Cr) Värmlands län 180925 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Västerbottens län 180925 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Södermanlands län 180925 Hämta
Benso(a)pyren Västra Götalands län 180925 Hämta
Kvicksilver (Hg) Gävleborgs län 180925 Hämta
Ammoniak (NH3) Gävleborgs län 180925 Hämta
Kadmium (Cd) Stockholms län 180925 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Västerbottens län 180925 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Dalarnas län 180925 Hämta
Dioxin Skåne län 180925 Hämta
Koppar (Cu) Västernorrlands län 180925 Hämta
Sot (BC) Blekinge län 180925 Hämta
Kolmonoxid (CO) Jönköpings län 180925 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Hallands län 180925 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Örebro län 180925 Hämta
Arsenik (As) Dalarnas län 180925 Hämta
Selen (Se) Jämtlands län 180925 Hämta
Kvicksilver (Hg) Sverige 180925 Hämta
Kolmonoxid (CO) Skåne län 180925 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Uppsala län 180925 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Jämtlands län 180925 Hämta
Dioxin Stockholms län 180925 Hämta
Krom (Cr) Dalarnas län 180925 Hämta
Dioxin Blekinge län 180925 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Södermanlands län 180925 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Sverige 180925 Hämta
Kvicksilver (Hg) Jämtlands län 180925 Hämta
Kväveoxider (NOx) Skåne län 180925 Hämta
Metan (CH4) Sverige 180925 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Sverige 180925 Hämta
Sot (BC) Värmlands län 180925 Hämta
Arsenik (As) Norrbottens län 180925 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Jönköpings län 180925 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Norrbottens län 180925 Hämta
Kolmonoxid (CO) Västmanlands län 180925 Hämta
Växthusgaser totalt Västra Götalands län 180925 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Jämtlands län 180925 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Stockholms län 180925 Hämta
Benso(a)pyren Västmanlands län 180925 Hämta
Sot (BC) Gävleborgs län 180925 Hämta
Bly (Pb) Västernorrlands län 180925 Hämta
Kväveoxider (NOx) Gotlands län 180925 Hämta
Lustgas (N2O) Östergötlands län 180925 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Jönköpings län 180925 Hämta
Växthusgaser totalt Dalarnas län 180925 Hämta
Lustgas (N2O) Kalmar län 180925 Hämta
Kadmium (Cd) Sverige 180925 Hämta
Sot (BC) Södermanlands län 180925 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Gävleborgs län 180925 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Södermanlands län 180925 Hämta
Benso(a)pyren Skåne län 180925 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Sverige 180925 Hämta
Arsenik (As) Sverige 180925 Hämta
Kolmonoxid (CO) Kronobergs län 180925 Hämta
Koldioxid (CO2) Kronobergs län 180925 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Blekinge län 180925 Hämta
Arsenik (As) Skåne län 180925 Hämta
Kväveoxider (NOx) Sverige 180925 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Gotlands län 180925 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Norrbottens län 180925 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Västernorrlands län 180925 Hämta
Svaveloxider (SOx) Värmlands län 180925 Hämta
Lustgas (N2O) Stockholms län 180925 Hämta
Kvicksilver (Hg) Jönköpings län 180925 Hämta
Lustgas (N2O) Norrbottens län 180925 Hämta
Växthusgaser totalt Södermanlands län 180925 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Blekinge län 180925 Hämta
Benso(a)pyren Södermanlands län 180925 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Stockholms län 180925 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Skåne län 180925 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Hallands län 180925 Hämta
Koppar (Cu) Gotlands län 180925 Hämta
Selen (Se) Skåne län 180925 Hämta
Selen (Se) Hallands län 180925 Hämta
Bly (Pb) Uppsala län 180925 Hämta
Bly (Pb) Västerbottens län 180925 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Skåne län 180925 Hämta
Krom (Cr) Norrbottens län 180925 Hämta
Benso(a)pyren Sverige 180925 Hämta
Arsenik (As) Västernorrlands län 180925 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Östergötlands län 180925 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Sverige 180925 Hämta
Metan (CH4) Jönköpings län 180925 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Kronobergs län 180925 Hämta
Kolmonoxid (CO) Uppsala län 180925 Hämta
Selen (Se) Gävleborgs län 180925 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Västerbottens län 180925 Hämta
Kväveoxider (NOx) Västerbottens län 180925 Hämta
Bly (Pb) Dalarnas län 180925 Hämta
Selen (Se) Gotlands län 180925 Hämta
Kadmium (Cd) Jönköpings län 180925 Hämta
Svaveloxider (SOx) Dalarnas län 180925 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Norrbottens län 180925 Hämta
Växthusgaser totalt Värmlands län 180925 Hämta
Kvicksilver (Hg) Västra Götalands län 180925 Hämta
Ammoniak (NH3) Västra Götalands län 180925 Hämta
Kadmium (Cd) Kalmar län 180925 Hämta
Växthusgaser totalt Gävleborgs län 180925 Hämta
Krom (Cr) Västmanlands län 180925 Hämta
Kvicksilver (Hg) Hallands län 180925 Hämta
Koppar (Cu) Norrbottens län 180925 Hämta
Växthusgaser totalt Hallands län 180925 Hämta
Kvicksilver (Hg) Värmlands län 180925 Hämta
Växthusgaser totalt Östergötlands län 180925 Hämta
Benso(a)pyren Blekinge län 180925 Hämta
Dioxin Uppsala län 180925 Hämta
Svaveloxider (SOx) Blekinge län 180925 Hämta
Svaveloxider (SOx) Sverige 180925 Hämta
Svaveloxider (SOx) Västerbottens län 180925 Hämta
Kväveoxider (NOx) Gävleborgs län 180925 Hämta
Selen (Se) Kalmar län 180925 Hämta
Kadmium (Cd) Kronobergs län 180925 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Gotlands län 180925 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Jämtlands län 180925 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Uppsala län 180925 Hämta
Krom (Cr) Skåne län 180925 Hämta
Nickel (Ni) Blekinge län 180925 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Västra Götalands län 180925 Hämta
Zink (Zn) Gävleborgs län 180925 Hämta
Zink (Zn) Kalmar län 180925 Hämta
Zink (Zn) Västernorrlands län 180925 Hämta
Bly (Pb) Hallands län 180925 Hämta
Zink (Zn) Dalarnas län 180925 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Kalmar län 180925 Hämta
Lustgas (N2O) Skåne län 180925 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Gävleborgs län 180925 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Blekinge län 180925 Hämta
Kolmonoxid (CO) Västerbottens län 180925 Hämta
Koppar (Cu) Kalmar län 180925 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Västernorrlands län 180925 Hämta
Kväveoxider (NOx) Västernorrlands län 180925 Hämta
Ammoniak (NH3) Västmanlands län 180925 Hämta
Kvicksilver (Hg) Blekinge län 180925 Hämta
Zink (Zn) Södermanlands län 180925 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Norrbottens län 180925 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Norrbottens län 180925 Hämta
Kvicksilver (Hg) Östergötlands län 180925 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Västernorrlands län 180925 Hämta
Krom (Cr) Västernorrlands län 180925 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Västerbottens län 180925 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Östergötlands län 180925 Hämta
Selen (Se) Sverige 180925 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Jönköpings län 180925 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Västernorrlands län 180925 Hämta
Kadmium (Cd) Skåne län 180925 Hämta
Sot (BC) Jönköpings län 180925 Hämta
Bly (Pb) Kronobergs län 180925 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Södermanlands län 180925 Hämta
Kvicksilver (Hg) Västerbottens län 180925 Hämta
Dioxin Västerbottens län 180925 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Västerbottens län 180925 Hämta
Sot (BC) Stockholms län 180925 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Gävleborgs län 180925 Hämta
Kolmonoxid (CO) Västra Götalands län 180925 Hämta
Zink (Zn) Skåne län 180925 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Hallands län 180925 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Västerbottens län 180925 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Södermanlands län 180925 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Södermanlands län 180925 Hämta
Krom (Cr) Västra Götalands län 180925 Hämta
Bly (Pb) Värmlands län 180925 Hämta
Svaveloxider (SOx) Jönköpings län 180925 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Dalarnas län 180925 Hämta
Dioxin Västernorrlands län 180925 Hämta
Bly (Pb) Kalmar län 180925 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Västerbottens län 180925 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Västmanlands län 180925 Hämta
Kväveoxider (NOx) Jämtlands län 180925 Hämta
Kolmonoxid (CO) Hallands län 180925 Hämta
Krom (Cr) Stockholms län 180925 Hämta
Kväveoxider (NOx) Dalarnas län 180925 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Västmanlands län 180925 Hämta
Nickel (Ni) Östergötlands län 180925 Hämta
Dioxin Kronobergs län 180925 Hämta
Koppar (Cu) Sverige 180925 Hämta
Kväveoxider (NOx) Jönköpings län 180925 Hämta
Krom (Cr) Södermanlands län 180925 Hämta
Lustgas (N2O) Kronobergs län 180925 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Örebro län 180925 Hämta
Dioxin Östergötlands län 180925 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Västra Götalands län 180925 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Värmlands län 180925 Hämta
Ammoniak (NH3) Dalarnas län 180925 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Skåne län 180925 Hämta
Bly (Pb) Västmanlands län 180925 Hämta
Benso(a)pyren Uppsala län 180925 Hämta
Bly (Pb) Jämtlands län 180925 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Sverige 180925 Hämta
Kadmium (Cd) Dalarnas län 180925 Hämta
Kolmonoxid (CO) Norrbottens län 180925 Hämta
Metan (CH4) Uppsala län 180925 Hämta
Kadmium (Cd) Västernorrlands län 180925 Hämta
Svaveloxider (SOx) Östergötlands län 180925 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Värmlands län 180925 Hämta
Metan (CH4) Jämtlands län 180925 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Kronobergs län 180925 Hämta
Selen (Se) Södermanlands län 180925 Hämta
Zink (Zn) Jönköpings län 180925 Hämta
Koppar (Cu) Kronobergs län 180925 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Blekinge län 180925 Hämta
Bly (Pb) Sverige 180925 Hämta
Kvicksilver (Hg) Uppsala län 180925 Hämta
Dioxin Jönköpings län 180925 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Jämtlands län 180925 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Skåne län 180925 Hämta
Ammoniak (NH3) Västerbottens län 180925 Hämta
Nickel (Ni) Norrbottens län 180925 Hämta
Ammoniak (NH3) Blekinge län 180925 Hämta
Benso(a)pyren Norrbottens län 180925 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Östergötlands län 180925 Hämta
Svaveloxider (SOx) Västmanlands län 180925 Hämta
Lustgas (N2O) Örebro län 180925 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Stockholms län 180925 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Värmlands län 180925 Hämta
Koppar (Cu) Dalarnas län 180925 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Östergötlands län 180925 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Blekinge län 180925 Hämta
Växthusgaser totalt Kalmar län 180925 Hämta
Kväveoxider (NOx) Värmlands län 180925 Hämta
Krom (Cr) Kalmar län 180925 Hämta
Kolmonoxid (CO) Stockholms län 180925 Hämta
Ammoniak (NH3) Värmlands län 180925 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Gotlands län 180925 Hämta
Kolmonoxid (CO) Östergötlands län 180925 Hämta
Zink (Zn) Blekinge län 180925 Hämta
Metan (CH4) Värmlands län 180925 Hämta
Nickel (Ni) Värmlands län 180925 Hämta
Zink (Zn) Värmlands län 180925 Hämta
Benso(a)pyren Örebro län 180925 Hämta
Krom (Cr) Jämtlands län 180925 Hämta
Kadmium (Cd) Norrbottens län 180925 Hämta
Kvicksilver (Hg) Dalarnas län 180925 Hämta
Växthusgaser totalt Stockholms län 180925 Hämta
Bly (Pb) Gävleborgs län 180925 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Stockholms län 180925 Hämta
Kväveoxider (NOx) Västmanlands län 180925 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Norrbottens län 180925 Hämta
Växthusgaser totalt Skåne län 180925 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Jönköpings län 180925 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Örebro län 180925 Hämta
Kolmonoxid (CO) Södermanlands län 180925 Hämta
Kolmonoxid (CO) Blekinge län 180925 Hämta
Selen (Se) Västernorrlands län 180925 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Gävleborgs län 180925 Hämta
Ammoniak (NH3) Skåne län 180925 Hämta
Nickel (Ni) Uppsala län 180925 Hämta
Svaveloxider (SOx) Gotlands län 180925 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Uppsala län 180925 Hämta
Zink (Zn) Östergötlands län 180925 Hämta
Koldioxid (CO2) Västmanlands län 180925 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Gotlands län 180925 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Värmlands län 180925 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Kronobergs län 180925 Hämta
Krom (Cr) Hallands län 180925 Hämta
Zink (Zn) Uppsala län 180925 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Västmanlands län 180925 Hämta
Kvicksilver (Hg) Stockholms län 180925 Hämta
Koppar (Cu) Jämtlands län 180925 Hämta
Metan (CH4) Gävleborgs län 180925 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Örebro län 180925 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Värmlands län 180925 Hämta
Krom (Cr) Gävleborgs län 180925 Hämta
Koldioxid (CO2) Västernorrlands län 180925 Hämta
Dioxin Gotlands län 180925 Hämta
Zink (Zn) Västerbottens län 180925 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Dalarnas län 180925 Hämta
Växthusgaser totalt Norrbottens län 180925 Hämta
Kolmonoxid (CO) Dalarnas län 180925 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Sverige 180925 Hämta
Koldioxid (CO2) Kalmar län 180925 Hämta
Kväveoxider (NOx) Örebro län 180925 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Dalarnas län 180925 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Uppsala län 180925 Hämta
Kolmonoxid (CO) Jämtlands län 180925 Hämta
Nickel (Ni) Västmanlands län 180925 Hämta
Benso(a)pyren Hallands län 180925 Hämta
Sot (BC) Skåne län 180925 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Sverige 180925 Hämta
Sot (BC) Gotlands län 180925 Hämta
Nickel (Ni) Dalarnas län 180925 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Skåne län 180925 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Gävleborgs län 180925 Hämta
Sot (BC) Västra Götalands län 180925 Hämta
Selen (Se) Stockholms län 180925 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Västmanlands län 180925 Hämta
Metan (CH4) Blekinge län 180925 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Östergötlands län 180925 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Hallands län 180925 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Dalarnas län 180925 Hämta
Sot (BC) Västernorrlands län 180925 Hämta
Arsenik (As) Stockholms län 180925 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Jämtlands län 180925 Hämta
Arsenik (As) Uppsala län 180925 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Värmlands län 180925 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Södermanlands län 180925 Hämta
Selen (Se) Kronobergs län 180925 Hämta
Benso(a)pyren Gotlands län 180925 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Västra Götalands län 180925 Hämta
Metan (CH4) Södermanlands län 180925 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Värmlands län 180925 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Södermanlands län 180925 Hämta
Selen (Se) Västmanlands län 180925 Hämta
Krom (Cr) Gotlands län 180925 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Kronobergs län 180925 Hämta
Koppar (Cu) Skåne län 180925 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Skåne län 180925 Hämta
Koldioxid (CO2) Dalarnas län 180925 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Uppsala län 180925 Hämta
Ammoniak (NH3) Jönköpings län 180925 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Kalmar län 180925 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Södermanlands län 180925 Hämta
Koppar (Cu) Örebro län 180925 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Uppsala län 180925 Hämta
Metan (CH4) Östergötlands län 180925 Hämta
Selen (Se) Västra Götalands län 180925 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Dalarnas län 180925 Hämta
Nickel (Ni) Jönköpings län 180925 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Gotlands län 180925 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Örebro län 180925 Hämta
Zink (Zn) Hallands län 180925 Hämta
Koldioxid (CO2) Sverige 180925 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Västmanlands län 180925 Hämta
Svaveloxider (SOx) Stockholms län 180925 Hämta
Koldioxid (CO2) Västerbottens län 180925 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Örebro län 180925 Hämta
Krom (Cr) Blekinge län 180925 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Östergötlands län 180925 Hämta
Kväveoxider (NOx) Norrbottens län 180925 Hämta
Koppar (Cu) Jönköpings län 180925 Hämta
Nickel (Ni) Jämtlands län 180925 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Kalmar län 180925 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Kalmar län 180925 Hämta
Koppar (Cu) Södermanlands län 180925 Hämta
Växthusgaser totalt Sverige 180925 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Örebro län 180925 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Blekinge län 180925 Hämta
Koldioxid (CO2) Jönköpings län 180925 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Västmanlands län 180925 Hämta
Arsenik (As) Västmanlands län 180925 Hämta
Lustgas (N2O) Värmlands län 180925 Hämta
Dioxin Norrbottens län 180925 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Stockholms län 180925 Hämta
Svaveloxider (SOx) Kalmar län 180925 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Kronobergs län 180925 Hämta
Koldioxid (CO2) Hallands län 180925 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Västmanlands län 180925 Hämta
Nickel (Ni) Hallands län 180925 Hämta
Selen (Se) Värmlands län 180925 Hämta
Arsenik (As) Gävleborgs län 180925 Hämta
Växthusgaser totalt Örebro län 180925 Hämta
Zink (Zn) Västmanlands län 180925 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Västerbottens län 180925 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Örebro län 180925 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Gävleborgs län 180925 Hämta
Selen (Se) Örebro län 180925 Hämta
Koppar (Cu) Gävleborgs län 180925 Hämta
Kvicksilver (Hg) Södermanlands län 180925 Hämta
Dioxin Sverige 180925 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Jönköpings län 180925 Hämta
Ammoniak (NH3) Östergötlands län 180925 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Jönköpings län 180925 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Blekinge län 180925 Hämta
Koppar (Cu) Östergötlands län 180925 Hämta
Selen (Se) Västerbottens län 180925 Hämta
Koldioxid (CO2) Västra Götalands län 180925 Hämta
Svaveloxider (SOx) Jämtlands län 180925 Hämta
Nickel (Ni) Stockholms län 180925 Hämta
Zink (Zn) Örebro län 180925 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Västerbottens län 180925 Hämta
Lustgas (N2O) Västmanlands län 180925 Hämta
Arsenik (As) Östergötlands län 180925 Hämta
Koldioxid (CO2) Gotlands län 180925 Hämta
Svaveloxider (SOx) Kronobergs län 180925 Hämta
Bly (Pb) Stockholms län 180925 Hämta
Polyklorerade bifenyler (PCB) Norrbottens län 180925 Hämta
Zink (Zn) Västra Götalands län 180925 Hämta
Koldioxid (CO2) Örebro län 180925 Hämta
Kolmonoxid (CO) Gävleborgs län 180925 Hämta
Krom (Cr) Sverige 180925 Hämta
Svaveloxider (SOx) Örebro län 180925 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Stockholms län 180925 Hämta
Kolmonoxid (CO) Sverige 180925 Hämta
Sot (BC) Hallands län 180925 Hämta
Arsenik (As) Jönköpings län 180925 Hämta
Nickel (Ni) Kalmar län 180925 Hämta
Svaveloxider (SOx) Gävleborgs län 180925 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Västra Götalands län 180925 Hämta
Ammoniak (NH3) Norrbottens län 180925 Hämta
Kolmonoxid (CO) Kalmar län 180925 Hämta
Ammoniak (NH3) Uppsala län 180925 Hämta
Zink (Zn) Kronobergs län 180925 Hämta
Lustgas (N2O) Jämtlands län 180925 Hämta
Koppar (Cu) Västra Götalands län 180925 Hämta
Benso(a)pyren Dalarnas län 180925 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Skåne län 180925 Hämta
Kvicksilver (Hg) Kronobergs län 180925 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Hallands län 180925 Hämta
Växthusgaser totalt Blekinge län 180925 Hämta
Kväveoxider (NOx) Västra Götalands län 180925 Hämta
Kadmium (Cd) Västerbottens län 180925 Hämta
Sot (BC) Norrbottens län 180925 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Gotlands län 180925 Hämta
Bly (Pb) Blekinge län 180925 Hämta
Bly (Pb) Skåne län 180925 Hämta
Ammoniak (NH3) Örebro län 180925 Hämta
Arsenik (As) Västerbottens län 180925 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Norrbottens län 180925 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Kalmar län 180925 Hämta
Lustgas (N2O) Jönköpings län 180925 Hämta
Sot (BC) Jämtlands län 180925 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Blekinge län 180925 Hämta
Benso(a)pyren Stockholms län 180925 Hämta
Kväveoxider (NOx) Uppsala län 180925 Hämta
Koldioxid (CO2) Norrbottens län 180925 Hämta
Kvicksilver (Hg) Västmanlands län 180925 Hämta
Bly (Pb) Östergötlands län 180925 Hämta
Arsenik (As) Värmlands län 180925 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Jönköpings län 180925 Hämta
Koldioxid (CO2) Gävleborgs län 180925 Hämta
PM10 (partiklar <10 mikrom.) Hallands län 180925 Hämta
Krom (Cr) Jönköpings län 180925 Hämta
Kväveoxider (NOx) Kalmar län 180925 Hämta
Växthusgaser totalt Västernorrlands län 180925 Hämta
Sot (BC) Örebro län 180925 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Hallands län 180925 Hämta
Metan (CH4) Stockholms län 180925 Hämta
Metan (CH4) Hallands län 180925 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Kalmar län 180925 Hämta
Zink (Zn) Norrbottens län 180925 Hämta
Lustgas (N2O) Gävleborgs län 180925 Hämta
Lustgas (N2O) Uppsala län 180925 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Kalmar län 180925 Hämta
Metan (CH4) Norrbottens län 180925 Hämta
Metan (CH4) Västmanlands län 180925 Hämta
Ammoniak (NH3) Kalmar län 180925 Hämta
Metan (CH4) Gotlands län 180925 Hämta
Svaveloxider (SOx) Hallands län 180925 Hämta
Koldioxid (CO2) Skåne län 180925 Hämta
Metan (CH4) Kronobergs län 180925 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Stockholms län 180925 Hämta
Metan (CH4) Dalarnas län 180925 Hämta
Lustgas (N2O) Västernorrlands län 180925 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Gotlands län 180925 Hämta
Sot (BC) Västerbottens län 180925 Hämta
Zink (Zn) Sverige 180925 Hämta
Växthusgaser totalt Västerbottens län 180925 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Blekinge län 180925 Hämta
Sot (BC) Kronobergs län 180925 Hämta
Krom (Cr) Östergötlands län 180925 Hämta
Svaveloxider (SOx) Norrbottens län 180925 Hämta
Kväveoxider (NOx) Östergötlands län 180925 Hämta
Dioxin Jämtlands län 180925 Hämta
Arsenik (As) Västra Götalands län 180925 Hämta
Arsenik (As) Gotlands län 180925 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Södermanlands län 180925 Hämta
Metan (CH4) Västra Götalands län 180925 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Uppsala län 180925 Hämta
Selen (Se) Östergötlands län 180925 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Sverige 180925 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Uppsala län 180925 Hämta
Nickel (Ni) Sverige 180925 Hämta
Dioxin Gävleborgs län 180925 Hämta
Växthusgaser totalt Kronobergs län 180925 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Sverige 180925 Hämta
Polyaromatiska kolväten (PAH-4) Jönköpings län 180925 Hämta
Flyktiga org. ämnen (NMVOC) Uppsala län 180925 Hämta
Växthusgaser totalt Västmanlands län 180925 Hämta
Kvicksilver (Hg) Västernorrlands län 180925 Hämta
Benso(a)pyren Kronobergs län 180925 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Östergötlands län 180925 Hämta
Bly (Pb) Västra Götalands län 180925 Hämta
Nickel (Ni) Örebro län 180925 Hämta
Svaveloxider (SOx) Skåne län 180925 Hämta
Hexaklorbensen (HCB) Jämtlands län 180925 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Jönköpings län 180925 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Kronobergs län 180925 Hämta
Benso(a)pyren Jämtlands län 180925 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Uppsala län 180925 Hämta
Koppar (Cu) Västmanlands län 180925 Hämta
Svavelhexafluorid (SF6) Västra Götalands län 180925 Hämta
TSP (Totalt partiklar) Sverige 180925 Hämta
Bly (Pb) Södermanlands län 180925 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Kronobergs län 180925 Hämta
Kväveoxider (NOx) Blekinge län 180925 Hämta
Koppar (Cu) Västerbottens län 180925 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Västra Götalands län 180925 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Skåne län 180925 Hämta
Sot (BC) Östergötlands län 180925 Hämta
Bly (Pb) Gotlands län 180925 Hämta
Lustgas (N2O) Sverige 180925 Hämta
Arsenik (As) Hallands län 180925 Hämta
Dioxin Örebro län 180925 Hämta
PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) Östergötlands län 180925 Hämta
Arsenik (As) Kronobergs län 180925 Hämta
Kväveoxider (NOx) Kronobergs län 180925 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Örebro län 180925 Hämta
Perfluorkarboner (PFC) Västmanlands län 180925 Hämta
Koldioxid (CO2) Östergötlands län 180925 Hämta
Växthusgaser totalt Jönköpings län 180925 Hämta
Fluorkolväten (HFC) Kronobergs län 180925 Hämta