Län
Huvudsektor

OBS! Diagrammet visar interpolerade värden för mellanliggande år. Alla utsläpp av CO2 avser fossil förbränning. De visade siffrorna är konsistenta med Naturvårdsverkets nationella statistik, förutom vad gäller internationella transporter. Se metodbeskrivning för närmare förklaring. När utsläppet står angivet med kommatecken, t ex 10,000 ton, menas det som vi i Sverige skulle skriva 10 000 ton.