Mätningar för Clab-SKB i Oskarshamn

Hantering av personuppgifter

Teknisk beskrivning av utrustning i OKGs meteorologimast.

Vindhastighet och vindriktning mäts med ultraljudsgivare Gill Wind Observer. Temperatur mäts med Campbell Termistor 107-L. Kommunikation via GPRS-modem som är ansluten till en Campbell CR1000 logger som sköter insamling och lagring. Data samlas vidare in via SMHIs system Airviro och långtidslagras på SMHI. Data finns tillgängligt via www.airviro.smhi.se/oskarshamn2