Mätningar för Clab-SKB i Oskarshamn

Kartan visar OKG AB vindmast utanför kraftverket. Klicka på rutan för att se aktuellt värde. Välj först önskad parameter. Det går också att ladda ner historiska data.

Mätningarna av vind för Clab sker på 10 och 100 meter.
Absoluttemperatur mäts på 2 och 100 meter.
Differenstemperatur mäts mellan 2 och 10 meter.

Parameter